Obim kruga online dating triandafillidis online dating

domain Niska koja specifikuje Internet domen sa koga je dokument. embeds[] Niz Java objekata, po jedan element za svaki koji se pojavljuje u dokumentu.

embeds.length Ceo broj koji moe samo da se cita i koji specifikuje broj elemenata u nizu embeds[].

Matematika uzima osnovne principe računa i generalizuje ih, tako da možemo rešiti problem jednom, a onda koristiti to rešenje da bi rešili grupu sličnih problema.

Ovaj objekat ima svojstva koja specifikuju informacije o dokumentu: njegov URL, njegove boje, datum kada je poslednji put modifikovan, URL dokumenta koji ga je pozvao, i slicno. U specijalnom slucaju, kada se referise objekta tipa document tekuceg prozora (onog u kome se izvrava Java Script program) moe se izostaviti referisanje objekta window.

Ovaj objekat ima i vise metoda koji podrzavaju dinamicko pisanje u dokument (metod document.write()koji je koriscen u prethodnom primeru), otvaranje novog dokumenta. Svojstva alink Color Niska koja specifikuje boju aktivirane veze.

applets.length Ceo broj koji moe samo da se cita i koji specifikuje broj elemenata u nizu applets[].

bg Color Niska koja specifikuje boju pozadine dokumenta.

Leave a Reply